Model imputernicire (se completeaza in dublu exemplar)Domnule Preşedinte,

Subsemnatul ………………………………………………….., domiciliat în

………………………………………………..............................................................,

.......................................................................................................

CNP…………………………………………………, pensionar MAI/MApN/SRI, prin prezenta:
Împuternicesc conducerea SCMD să întreprindă toate demersurile necesare, precum şi orice acţiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele meu, în vederea apărării drepturilor ce decurg din calitatea mea de pensionar militar.

Data,                                                                       Semnătura,


DOMNULUI PREŞEDINTE AL SCMD

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul ………………………………………………….., domiciliat în

………………………………………………..............................................................,

.......................................................................................................

CNP…………………………………………………, pensionar MAI/MApN/SRI, prin prezenta:
Împuternicesc conducerea SCMD să întreprindă toate demersurile necesare, precum şi orice acţiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele meu, în vederea apărării drepturilor ce decurg din calitatea mea de pensionar militar.

Data,                                                                       Semnătura,


DOMNULUI PREŞEDINTE AL SCMDNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu